पीएसईबी 10 वी मागील प्रश्नपत्रे 2025 PSEB Matric Model Papers 2025 ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ 10 ਵੀਂ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰਸ 2025

PSEB 10th Board Previous year Question Papers Model Papers Downloads 2025 PSEB Matric Model Papers 2025 Punjab Board 10th Previous Year Papers Pdf 2025 PSEB 10th Sample Question Papers 2025 Punjab Board Matric Model Papers 2025 PSEB 10th Previous Year Papers 2025 Punjab Board Class 10th Previous Year Papers, Model Papers 2025 Download at www.pseb.ac.in

पीएसईबी 10 व्या वर्षाचा मंडळा मागील वर्ष प्रश्नपत्रिका मॉडेल पेपर्स डाउनलोड्स 2025 पीएसईबी मॅट्रिक मॉडेल पेपर्स 2025 पंजाब बोर्ड 10 वे मागील वर्षांची कागदपत्रे पीडीएफ 2025 पीएसईबी 10 वी नमुना प्रश्नपत्रे 2025 पंजाब बोर्ड मॅट्रीक मॉडेल पेपर्स 2025 पीएसईबी 10 वे पूर्वीचे पेपर्स 2025 पंजाब बोर्ड दहावी मागील वर्ष पेपर्स, मॉडेल पेपर्स 2025 डाऊनलोड www.pseb.ac.in वर

काटना & amp; सिलाई
पंजाब बोर्ड 10 वीं अंग्रेजी
स्वास्थ्य & amp; शारीरिक शिक्षा
10 वें होम साइंस
गणित
पंजाबी- एक पूर्ण पेपर
पंजाबी-बी पूर्ण पेपर
पंजाबी इतिहास & amp; संस्कृति
विज्ञान प्रश्न पत्र
पंजाब बोर्ड 10 वां सामाजिक विज्ञान
संगीत डाउनलोड करें (वोकल) पूर्ण पेपर
संगीत डाउनलोड करें (तबला) पूर्ण पेपर
संगीत डाउनलोड करें (इंस्ट्रुमेंटल) पूर्ण पेपर
काटना & amp; टेलरिंग प्रश्न पत्र
अंग्रेज़ी प्रश्न पत्र
स्वास्थ्य & amp; शारीरिक शिक्षा
होम साइंस प्रश्न पत्र
गणित प्रश्न पत्र
संगीत प्रश्न पत्र
पंजाबी प्रश्न पत्र
पंजाबी इतिहास & amp; संस्कृति
विज्ञान
सामाजिक विज्ञान
अंग्रेज़ी मॉडल टेस्ट
अंग्रेज़ी
कक्षा 10 अंग्रेजी का नमूना पत्र
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड नमूना पत्र
काटना & amp; टेलरिंग प्रश्न पत्र
अंग्रेज़ी प्रश्न पत्र
स्वास्थ्य & amp; शारीरिक शिक्षा प्रश्न पत्र
होम साइंस प्रश्न पत्र
गणित प्रश्न पत्र
संगीत प्रश्न पत्र
पंजाबी प्रश्न पत्र
पंजाबी इतिहास & amp; संस्कृति प्रश्न पत्र
विज्ञान प्रश्न पत्र
सामाजिक विज्ञान प्रश्न पत्र
अंग्रेज़ी मॉडल टेस्ट पेपर
10 वीं कक्षा अंग्रेजी का प्रश्नपत्र
कक्षा 10 अंग्रेजी का नमूना पत्र
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड नमूना पत्र

Subject NamePSEB 10th Paper
PSEB 10th English Model Paper pdfAvailable here
Punjab Board 10th Phy Edu Sample Paper pdfAvailable here
PSEB 10th Math Previous Model Paper pdfAvailable here
Punjab Board 10th Punjabi Sample Paper pdfAvailable here
PSEB 10th Sample Papers pdfAvailable here
Punjab Board 10th Science Model Paper pdfAvailable here
Punjab Board 10th Soc. Sci Sample Paper pdfAvailable here
PSEB 10th English Model Paper pdfAvailable here

Cutting & Tailoring
Punjab Board 10th English
Health & Physical Education
10th Home Science
Mathematics
Punjabi- A Full Paper
Punjabi- B Full Paper
Punjabi History & Culture
Science Question Paper
Punjab Board 10th Social Science
Download Music (Vocal) Full Paper
Download Music (Tabla) Full Paper
Download Music (Instrumental) Full Paper
Cutting & Tailoring Question Paper
English Question Paper
Health & Physical Education
Home Science Question Paper
Mathematics Question Paper
Music Question Paper
Punjabi Question Paper
Punjabi History & Culture
Science
Social Science
English Model Test
English
Sample Papers of Class 10 English
Punjab School Education Board Sample Papers
Cutting & Tailoring Question Paper
English Question Paper
Health & Physical Education Question Paper
Home Science Question Paper
Mathematics Question Paper
Music Question Paper
Punjabi Question Paper
Punjabi History & Culture Question Paper
Science Question Paper
Social Science Question Paper
English Model Test Paper
Question Paper of 10th Class English
Sample Papers of Class 10 English
Punjab School Education Board Sample Papers

ਕੱਟਣਾ & amp; ਸਿਵਾਏ
ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ 10th ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ amp; ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ
10 ਵੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਗਿਆਨ
ਗਣਿਤ
ਪੰਜਾਬੀ- ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ
ਪੰਜਾਬੀ- B ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ amp; ਸਭਿਆਚਾਰ
ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ
ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ 10 ਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ
ਸੰਗੀਤ (ਵੋਕਲ) ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
ਸੰਗੀਤ (ਟੈਬਲਾ) ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
ਸੰਗੀਤ (ਸਾਧਨ) ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
ਕੱਟਣਾ & amp; ਸਿਲੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ amp; ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ
ਗਣਿਤ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ
ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ
Punjabi question paper
ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ amp; ਸਭਿਆਚਾਰ
ਵਿਗਿਆਨ
ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਕਲਾਸ 10 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਕਾਗਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਪਰਾਂ
ਕੱਟਣਾ & amp; ਸਿਲੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ amp; ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ
ਗਣਿਤ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ
ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ
Punjabi question paper
ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ amp; ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ
ਸ੍ਰੋਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ
ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ
10 ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਕਲਾਸ 10 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਕਾਗਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਪਰਾਂ